กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

วันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙)


13439127.jpg

13872796.jpg

13873038.jpg

13873140.jpg

13873222.jpg

13879468.jpg

13880263.jpg

13882323.jpg

13882617.jpg

13886472.jpg

13892118.jpg

13895140.jpg

13895320.jpg

13895340.jpg

13895399.jpg

13895554.jpg

13895575.jpg

13900060.jpg

13900154.jpg

13900166.jpg

13900197.jpg

13900223.jpg

13900271.jpg

13900279.jpg

13900281.jpg

13900306.jpg

13901358.jpg

13901371.jpg

13901391.jpg

13901410.jpg

13901414.jpg

13901468.jpg

13901477.jpg

13901494.jpg

13901552.jpg

13901554.jpg

13901566.jpg

13901604.jpg

13902535.jpg

13902627.jpg

13902681.jpg

13902749.jpg

13902828.jpg

13902830.jpg

13902837.jpg

13903169.jpg

13903229.jpg

13903298.jpg

13903312.jpg

13903341.jpg

13903360.jpg

13903428.jpg

13906606.jpg

13906690.jpg

13906695.jpg

13906717.jpg

13906721.jpg

13906727.jpg

13906735.jpg

13906752.jpg

13906794.jpg

13906894.jpg

13906950.jpg

13907124.jpg

13907125.jpg

13907151.jpg

13907192.jpg

13912312.jpg

13912320.jpg

13912330.jpg

13912339.jpg

13912354.jpg

13912416.jpg

13912488.jpg

13912519.jpg

13912558.jpg

13912562.jpg

13912595.jpg

13912626.jpg

13912679.jpg

13912707.jpg

13912720.jpg

13912741.jpg

13912760.jpg

13912761.jpg

13912792.jpg

13912807.jpg

13912832.jpg

13912882.jpg

13912904.jpg

13920588.jpg

13920589.jpg

13920632.jpg

13920689.jpg

13920693.jpg

13920721.jpg

13920761.jpg

13920798.jpg

13920809.jpg

13920815.jpg

<BACK>