วันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

www.wnw-vit.com


IMG_1379.JPG

IMG_1380.JPG

IMG_1381.JPG

IMG_1383.JPG

IMG_1384.JPG

IMG_1385.JPG

IMG_1386.JPG

IMG_1387.JPG

IMG_1388.JPG

IMG_1389.JPG

IMG_1391.JPG

IMG_1392.JPG

IMG_1395.JPG

IMG_1396.JPG

IMG_1398.JPG

IMG_1399.JPG

IMG_1400.JPG

IMG_1403.JPG

IMG_1404.JPG

IMG_1405.JPG

IMG_1406.JPG

IMG_1407.JPG

IMG_1410.JPG

IMG_1411.JPG

IMG_1412.JPG

IMG_1413.JPG

IMG_1414.JPG

IMG_1416.JPG

IMG_1417.JPG

IMG_1418.JPG

IMG_1421.JPG

IMG_1422.JPG

IMG_1424.JPG

IMG_1425.JPG

IMG_1426.JPG

IMG_1428.JPG

IMG_1429.JPG

IMG_1430.JPG

IMG_1434.JPG

IMG_1437.JPG

IMG_1442.JPG

IMG_1443.JPG

IMG_1444.JPG

IMG_1445.JPG

IMG_1446.JPG

IMG_1450.JPG

IMG_1451.JPG

IMG_1452.JPG

IMG_1455.JPG

IMG_1456.JPG

IMG_1457.JPG

IMG_1458.JPG

IMG_1463.JPG

IMG_1464.JPG

IMG_1465.JPG

IMG_1466.JPG

IMG_1468.JPG

IMG_1472.JPG

IMG_1473.JPG

IMG_1474.JPG

IMG_1477.JPG

IMG_1479.JPG

IMG_1482.JPG

IMG_1483.JPG

IMG_1488.JPG

IMG_1489.JPG

IMG_1496.JPG

IMG_1497.JPG

IMG_1498.JPG

IMG_1503.JPG

IMG_1504.JPG

IMG_1509.JPG

IMG_1513.JPG

IMG_1514.JPG

IMG_1515.JPG

IMG_1517.JPG

IMG_1518.JPG

IMG_1520.JPG

IMG_1521.JPG

IMG_1522.JPG

IMG_1523.JPG

IMG_1524.JPG

IMG_1525.JPG

IMG_1529.JPG

IMG_1533.JPG

IMG_1542.JPG

IMG_1553.JPG

IMG_1567.JPG

IMG_1569.JPG

IMG_1570.JPG

IMG_1571.JPG

IMG_1572.JPG

IMG_1574.JPG

IMG_1575.JPG

IMG_1577.JPG

IMG_1578.JPG

IMG_1587.JPG

IMG_1592.JPG

IMG_1593.JPG

IMG_1595.JPG

IMG_1597.JPG

IMG_1598.JPG

IMG_1610.JPG

IMG_1611.JPG

IMG_1612.JPG

IMG_1614.JPG

IMG_1615.JPG

IMG_1624.JPG

IMG_1627.JPG

IMG_1628.JPG

IMG_1631.JPG

IMG_1634.JPG

IMG_1635.JPG

IMG_1636.JPG

IMG_1637.JPG

IMG_1638.JPG

IMG_1639.JPG

IMG_1644.JPG

IMG_1646.JPG

IMG_1647.JPG

IMG_1650.JPG

IMG_1652.JPG

IMG_1654.JPG

< BACK>