ภาพกิจกรรมธรรมสวัสดี ปี 2554

ณ โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

www.wnw-vit.com


DSC05773.JPG

DSC05774.JPG

DSC05776.JPG

DSC05782.JPG

DSC05783.JPG

DSC05785.JPG

DSC05791.JPG

DSC05797.JPG

DSC05799.JPG

DSC05820.JPG

DSC05832.JPG

DSC05835.JPG

DSC05843.JPG

DSC05849.JPG

DSC05851.JPG

DSC05859.JPG

DSC05862.JPG

DSC05867.JPG

DSC05869.JPG

DSC05874.JPG

DSC05876.JPG

DSC05879.JPG

DSC05881.JPG