พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

www.wnw-vit.com


IMG_5034_resize.JPG

IMG_5037_resize.JPG

IMG_5038_resize.JPG

IMG_5039_resize.JPG

IMG_5040_resize.JPG

IMG_5048_resize.JPG

IMG_5051_resize.JPG

IMG_5053_resize.JPG

IMG_5054_resize.JPG

IMG_5055_resize.JPG

IMG_5056_resize.JPG

IMG_5057_resize.JPG

IMG_5059_resize.JPG

IMG_5060_resize.JPG

IMG_5061_resize.JPG

IMG_5062_resize.JPG

IMG_5063_resize.JPG

IMG_5064_resize.JPG

IMG_5067_resize.JPG

IMG_5068_resize.JPG

IMG_5069_resize.JPG

IMG_5070_resize.JPG

IMG_5071_resize.JPG

IMG_5074_resize.JPG

IMG_5075_resize.JPG

IMG_5076_resize.JPG

IMG_5077_resize.JPG

IMG_5078_resize.JPG

IMG_5079_resize.JPG

IMG_5080_resize.JPG

IMG_5083_resize.JPG

IMG_5084_resize.JPG

IMG_5085_resize.JPG

IMG_5086_resize.JPG

IMG_5087_resize.JPG

IMG_5088_resize.JPG

IMG_5089_resize.JPG

IMG_5090_resize.JPG

IMG_5091_resize.JPG

IMG_5092_resize.JPG

IMG_5093_resize.JPG

IMG_5094_resize.JPG

IMG_5095_resize.JPG

IMG_5096_resize.JPG

IMG_5097_resize.JPG

IMG_5099_resize.JPG

IMG_5100_resize.JPG

IMG_5101_resize.JPG

IMG_5102_resize.JPG

IMG_5103_resize.JPG

IMG_5104_resize.JPG

IMG_5105_resize.JPG

IMG_5106_resize.JPG

IMG_5107_resize.JPG

IMG_5109_resize.JPG

IMG_5110_resize.JPG

IMG_5111_resize.JPG

IMG_5116_resize.JPG

IMG_5117_resize.JPG

IMG_5118_resize.JPG

IMG_5119_resize.JPG

IMG_5120_resize.JPG

IMG_5121_resize.JPG

IMG_5122_resize.JPG

IMG_5123_resize.JPG

IMG_5124_resize.JPG

IMG_5125_resize.JPG

IMG_5126_resize.JPG

IMG_5128_resize.JPG

IMG_5129_resize.JPG

<BACK>