พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

www.wnw-vit.com


IMG_5130_resize.JPG

IMG_5131_resize.JPG

IMG_5132_resize.JPG

IMG_5133_resize.JPG

IMG_5134_resize.JPG

IMG_5135_resize.JPG

IMG_5136_resize.JPG

IMG_5137_resize.JPG

IMG_5138_resize.JPG

IMG_5139_resize.JPG

IMG_5140_resize.JPG

IMG_5141_resize.JPG

IMG_5142_resize.JPG

IMG_5143_resize.JPG

IMG_5144_resize.JPG

IMG_5145_resize.JPG

IMG_5146_resize.JPG

IMG_5147_resize.JPG

IMG_5148_resize.JPG

IMG_5149_resize.JPG

IMG_5150_resize.JPG

IMG_5151_resize.JPG

IMG_5152_resize.JPG

IMG_5153_resize.JPG

IMG_5158_resize.JPG

IMG_5159_resize.JPG

IMG_5160_resize.JPG

IMG_5162_resize.JPG

IMG_5163_resize.JPG

IMG_5164_resize.JPG

IMG_5165_resize.JPG

IMG_5167_resize.JPG

IMG_5169_resize.JPG

IMG_5170_resize.JPG

IMG_5171_resize.JPG

IMG_5172_resize.JPG

IMG_5173_resize.JPG

IMG_5174_resize.JPG

IMG_5175_resize.JPG

IMG_5176_resize.JPG

IMG_5177_resize.JPG

IMG_5178_resize.JPG

IMG_5179_resize.JPG

IMG_5180_resize.JPG

IMG_5182_resize.JPG

IMG_5183_resize.JPG

IMG_5184_resize.JPG

IMG_5185_resize.JPG

IMG_5186_resize.JPG

IMG_5187_resize.JPG

IMG_5188_resize.JPG

IMG_5189_resize.JPG

IMG_5190_resize.JPG

IMG_5191_resize.JPG

IMG_5192_resize.JPG

IMG_5193_resize.JPG

IMG_5194_resize.JPG

IMG_5195_resize.JPG

IMG_5196_resize.JPG

IMG_5198_resize.JPG

IMG_5199_resize.JPG

IMG_5200_resize.JPG

IMG_5201_resize.JPG

IMG_5202_resize.JPG

IMG_5203_resize.JPG

IMG_5204_resize.JPG

IMG_5205_resize.JPG

IMG_5206_resize.JPG

IMG_5207_resize.JPG

IMG_5208_resize.JPG

<BACK>