พิธีมอบประกาศนียบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553

www.wnw-vit.com
 

DSC05271-tile.jpg

DSC05278-tile.jpg

DSC05299-tile.jpg

DSC05313-tile.jpg

DSC05345-tile.jpg

DSC05347-tile.jpg

DSC05380-tile.jpg

DSC05381-tile.jpg

DSC05384-tile.jpg

DSC05393-tile.jpg

DSC05398-tile.jpg

IMGP1281-tile.jpg

IMGP1287-tile.jpg

IMGP1290-tile.jpg

IMGP1294-tile.jpg

IMGP1307-tile.jpg

IMGP1313-tile.jpg

IMGP1343-tile.jpg

IMGP1385-tile.jpg

IMGP1386-tile.jpg

IMGP1392-tile.jpg

IMGP1393-tile.jpg

IMGP1415-tile.jpg

IMGP1417-tile.jpg

IMGP1426-tile.jpg

IMGP1428-tile.jpg

IMGP1440-tile.jpg

IMGP1586-tile.jpg

IMGP1589-tile.jpg

IMGP1610-tile.jpg

IMGP1611-tile.jpg

IMGP1619-tile.jpg

IMGP1626-tile.jpg

IMGP1628-tile.jpg

IMG_1282-tile.jpg

IMG_1319-tile.jpg

IMG_1332-tile.jpg

IMG_1335-tile.jpg

IMG_1340-tile.jpg

IMG_1351-tile.jpg

IMG_1375-tile.jpg

IMG_1390-tile.jpg

IMG_1399-tile.jpg

IMG_1400-tile.jpg

IMG_1401-tile.jpg

IMG_1402-tile.jpg

IMG_1404-tile.jpg

IMG_1405-tile.jpg

IMG_1410-tile.jpg

IMG_1414-tile.jpg

IMG_1502-tile.jpg

IMG_1508-tile.jpg

IMG_1513-tile.jpg

IMG_1514-tile.jpg

IMG_1527-tile.jpg

IMG_1529-tile.jpg

IMG_1533-tile.jpg

IMG_1560-tile.jpg

IMG_1561-tile.jpg

IMG_1577-tile.jpg

IMG_1613-tile.jpg

IMG_1682-tile.jpg

IMG_1731-tile.jpg

IMG_1778-tile.jpg

IMG_1799-tile.jpg

IMG_1802-tile.jpg

IMG_1816-tile.jpg

IMG_1818-tile.jpg

IMG_1822-tile.jpg

IMG_1827-tile.jpg

IMG_1831-tile.jpg

IMG_1877-tile.jpg

IMG_1940-tile.jpg

IMG_1958-tile.jpg

IMG_1968-tile.jpg

IMG_1971-tile.jpg

IMG_1972-tile.jpg

IMG_1977-tile.jpg

IMG_1978-tile.jpg

IMG_1980-tile.jpg

IMG_1982-tile.jpg

IMG_1988-tile.jpg

IMG_1995-tile.jpg

IMG_1998-tile.jpg

IMG_2000-tile.jpg

IMG_2017-tile.jpg

IMG_2020-tile.jpg

IMG_2027-tile.jpg

IMG_2030-tile.jpg

IMG_2031-tile.jpg

IMG_2036-tile.jpg

IMG_2039-tile.jpg

IMG_2041-tile.jpg

IMG_2050-tile.jpg