พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

www.wnw-vit.com


IMG_5209_resize.JPG

IMG_5210_resize.JPG

IMG_5211_resize.JPG

IMG_5212_resize.JPG

IMG_5213_resize.JPG

IMG_5214_resize.JPG

IMG_5215_resize.JPG

IMG_5216_resize.JPG

IMG_5217_resize.JPG

IMG_5218_resize.JPG

IMG_5219_resize.JPG

IMG_5220_resize.JPG

IMG_5221_resize.JPG

IMG_5222_resize.JPG

IMG_5223_resize.JPG

IMG_5224_resize.JPG

IMG_5225_resize.JPG

IMG_5226_resize.JPG

IMG_5227_resize.JPG

IMG_5228_resize.JPG

IMG_5229_resize.JPG

IMG_5230_resize.JPG

IMG_5231_resize.JPG

IMG_5232_resize.JPG

IMG_5233_resize.JPG

IMG_5234_resize.JPG

IMG_5235_resize.JPG

IMG_5236_resize.JPG

IMG_5237_resize.JPG

IMG_5238_resize.JPG

IMG_5239_resize.JPG

IMG_5240_resize.JPG

IMG_5241_resize.JPG

IMG_5242_resize.JPG

IMG_5243_resize.JPG

IMG_5244_resize.JPG

IMG_5246_resize.JPG

IMG_5247_resize.JPG

IMG_5254_resize.JPG

IMG_5255_resize.JPG

IMG_5256_resize.JPG

IMG_5258_resize.JPG

IMG_5262_resize.JPG

IMG_5264_resize.JPG

IMG_5267_resize.JPG

IMG_5268_resize.JPG

IMG_5269_resize.JPG

IMG_5270_resize.JPG

IMG_5271_resize.JPG

IMG_5272_resize.JPG

IMG_5273_resize.JPG

IMG_5274_resize.JPG

IMG_5275_resize.JPG

IMG_5276_resize.JPG

IMG_5277_resize.JPG

IMG_5278_resize.JPG

IMG_5279_resize.JPG

IMG_5280_resize.JPG

IMG_5281_resize.JPG

IMG_5282_resize.JPG

IMG_5283_resize.JPG

IMG_5284_resize.JPG

IMG_5285_resize.JPG

IMG_5287_resize.JPG

IMG_5288_resize.JPG

IMG_5289_resize.JPG

IMG_5290_resize.JPG

IMG_5291_resize.JPG

IMG_5292_resize.JPG

IMG_5294_resize.JPG

<BACK>