พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

www.wnw-vit.com


IMG_5295_resize.JPG

IMG_5296_resize.JPG

IMG_5297_resize.JPG

IMG_5298_resize.JPG

IMG_5299_resize.JPG

IMG_5304_resize.JPG

IMG_5305_resize.JPG

IMG_5306_resize.JPG

IMG_5309_resize.JPG

IMG_5311_resize.JPG

IMG_5314_resize.JPG

IMG_5316_resize.JPG

IMG_5317_resize.JPG

IMG_5318_resize.JPG

IMG_5319_resize.JPG

IMG_5321_resize.JPG

IMG_5322_resize.JPG

IMG_5323_resize.JPG

IMG_5325_resize.JPG

IMG_5326_resize.JPG

IMG_5327_resize.JPG

IMG_5328_resize.JPG

IMG_5329_resize.JPG

IMG_5330_resize.JPG

IMG_5331_resize.JPG

IMG_5332_resize.JPG

IMG_5333_resize.JPG

IMG_5334_resize.JPG

IMG_5335_resize.JPG

IMG_5336_resize.JPG

IMG_5337_resize.JPG

IMG_5340_resize.JPG

IMG_5341_resize.JPG

IMG_5342_resize.JPG

IMG_5344_resize.JPG

IMG_5345_resize.JPG

IMG_5346_resize.JPG

IMG_5348_resize.JPG

IMG_5350_resize.JPG

IMG_5351_resize.JPG

IMG_5352_resize.JPG

IMG_5357_resize.JPG

IMG_5359_resize.JPG

IMG_5365_resize.JPG

IMG_5372_resize.JPG

IMG_5373_resize.JPG

IMG_5374_resize.JPG

IMG_5375_resize.JPG

IMG_5376_resize.JPG

IMG_5377_resize.JPG

<BACK>