ภาพกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่

จ.นครราชสีมา และ จ.กาฬสินธุ์

www.wnw-vit.com


DSC03610.JPG

DSC03611.JPG

DSC03613.JPG

DSC03614.JPG

DSC03618.JPG

DSC03625.JPG

DSC03630.JPG

DSC03632.JPG

DSC03634.JPG

DSC03664.JPG

DSC03666.JPG

DSC03689.JPG

DSC03717.JPG

DSC03718.JPG

DSC03719.JPG

DSC03720.JPG

DSC03721.JPG

DSC03722.JPG

DSC03726.JPG

DSC03729.JPG

DSC03734.JPG

DSC03736.JPG

DSC03737.JPG

DSC03738.JPG

DSC03739.JPG

DSC03742.JPG

DSC03743.JPG

DSC03745.JPG

DSC03746.JPG

DSC03748.JPG

DSC03750.JPG

DSC03754.JPG

DSC03755.JPG

DSC03756.JPG

DSC03757.JPG

DSC03758.JPG

DSC03763.JPG

DSC03764.JPG

DSC03765.JPG

DSC03767.JPG

DSC03771.JPG

DSC03772.JPG