พิธีปฐมนิเทศ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น


IMG_3145_resize.JPG

IMG_3147_resize.JPG

IMG_3150_resize.JPG

IMG_3151_resize.JPG

IMG_3153_resize.JPG

IMG_3154_resize.JPG

IMG_3157_resize.JPG

IMG_3160_resize.JPG

IMG_3162_resize.JPG

IMG_3164_resize.JPG

IMG_3165_resize.JPG

IMG_3166_resize.JPG

IMG_3168_resize.JPG

IMG_3172_resize.JPG

IMG_3174_resize.JPG

IMG_3175_resize.JPG

IMG_3177_resize.JPG

IMG_3179_resize.JPG

IMG_3180_resize.JPG

IMG_3181_resize.JPG

IMG_3182_resize.JPG

IMG_3183_resize.JPG

IMG_3184_resize.JPG

IMG_3185_resize.JPG

IMG_3186_resize.JPG

IMG_3187_resize.JPG

IMG_3188_resize.JPG

IMG_3189_resize.JPG

IMG_3190_resize.JPG

IMG_3192_resize.JPG

IMG_3193_resize.JPG

IMG_3195_resize.JPG

IMG_3196_resize.JPG

IMG_3197_resize.JPG

IMG_3198_resize.JPG

IMG_3203_resize.JPG

IMG_3204_resize.JPG

IMG_3205_resize.JPG

IMG_3207_resize.JPG

IMG_3209_resize.JPG

IMG_3211_resize.JPG

IMG_3213_resize.JPG

IMG_3215_resize.JPG

IMG_3220_resize.JPG

IMG_3222_resize.JPG

IMG_3226_resize.JPG

IMG_3228_resize.JPG

IMG_3229_resize.JPG

IMG_3234_resize.JPG

IMG_3235_resize.JPG

IMG_3237_resize.JPG

IMG_3240_resize.JPG

IMG_3241_resize.JPG

IMG_3242_resize.JPG

IMG_3243_resize.JPG

IMG_3244_resize.JPG

IMG_3245_resize.JPG

IMG_3248_resize.JPG

IMG_3249_resize.JPG

IMG_3250_resize.JPG

<BACK>