พิธีทรงตั้งพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยคและมอบวุฒิบัตรประโยค ๑-๒

ณ วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา

๑๔ ก.ค.๒๕๕๙


13612183.jpg

13659003.jpg

13669044.jpg

13680856.jpg

13680990.jpg

13686640.jpg

13686693.jpg

13690583.jpg

13690730.jpg

13692466.jpg

13692635.jpg

13697041.jpg

13699961.jpg

13700055.jpg

13700082.jpg

13700154.jpg

13707750.jpg

13709808.jpg

13715988.jpg

13715990.jpg

13716193.jpg

13718575.jpg

13718639.jpg

13718670.jpg

13728892.jpg

13728921.jpg

13729063.jpg

13729104.jpg

13731710.jpg

13754078.jpg

13754100.jpg

13754136.jpg

13754210.jpg

13754256.jpg

13754268.jpg

13754310.jpg

13769434.jpg

13769474.jpg

13769486.jpg

13769530.jpg

13770524.jpg

13775471.jpg

13775494.jpg

13775953.jpg

13775964.jpg

13776022.jpg

13781981.jpg

13782050.jpg

13782072.jpg

13813654.jpg

<BACK>