พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาและโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง

 


650.jpg

IMGP8718.JPG

IMGP8719.JPG

IMGP8722.JPG

IMGP8724.JPG

IMGP8726.JPG

IMGP8729.JPG

IMGP8730.JPG

IMGP8731.JPG

IMGP8733.JPG

IMGP8734.JPG

IMGP8736.JPG

IMGP8737.JPG

IMGP8738.JPG

IMGP8740.JPG

IMGP8742.JPG

IMGP8744.JPG

IMGP8747.JPG

IMGP8750.JPG

IMGP8754.JPG

IMGP8757.JPG

IMGP8760.JPG

IMGP8761.JPG

IMGP8762.JPG

IMGP8764.JPG

IMGP8765.JPG

IMGP8766.JPG

IMGP8769.JPG

IMGP8770.JPG

IMGP8771.JPG

IMGP8772.JPG

IMGP8773.JPG

IMGP8774.JPG

IMGP8775.JPG

IMGP8777.JPG

IMGP8778.JPG

IMGP8780.JPG

IMGP8781.JPG

IMGP8782.JPG

IMGP8783.JPG

IMGP8784.JPG

IMGP8785.JPG

IMGP8786.JPG

IMGP8787.JPG

IMGP8788.JPG

IMGP8789.JPG

IMGP8790.JPG

IMGP8794.JPG

IMGP8796.JPG

IMGP8798.JPG

IMGP8799.JPG

IMGP8800.JPG

IMGP8801.JPG

IMGP8802.JPG

IMGP8803.JPG

IMGP8806.JPG

IMGP8807.JPG

IMGP8809.JPG

IMGP8810.JPG

IMGP8812.JPG

IMGP8813.JPG

IMGP8814.JPG

IMGP8816.JPG

IMGP8818.JPG

IMGP8820.JPG

IMGP8821.JPG

IMGP8822.JPG

IMGP8823.JPG

IMGP8824.JPG

IMGP8825.JPG

IMGP8826.JPG

IMGP8827.JPG

IMGP8828.JPG

IMGP8829.JPG

IMGP8830.JPG

IMGP8831.JPG

IMGP8832.JPG

IMGP8834.JPG

IMGP8835.JPG

IMGP8836.JPG

IMGP8837.JPG

IMGP8838.JPG

IMGP8839.JPG

IMGP8840.JPG

IMGP8841.JPG

IMGP8843.JPG

IMGP8844.JPG

IMGP8845.JPG

IMGP8849.JPG

IMGP8850.JPG

IMGP8852.JPG

IMGP8854.JPG

IMGP8855.JPG

IMGP8856.JPG

IMGP8857.JPG

IMGP8861.JPG

IMGP8862.JPG

IMGP8864.JPG

IMGP8865.JPG

IMGP8866.JPG

IMGP8867.JPG

IMGP8868.JPG

IMGP8869.JPG

IMGP8870.JPG

IMGP8872.JPG

IMGP8873.JPG

IMGP8874.JPG

IMGP8875.JPG

IMGP8876.JPG

IMGP8880.JPG

IMGP8881.JPG

IMGP8882.JPG

IMGP8883.JPG

IMGP8885.JPG

IMGP8886.JPG

IMGP8898.JPG

IMGP8899.JPG

IMGP8900.JPG

IMGP8901.JPG

IMGP8902.JPG

IMGP8903.JPG

IMGP8904.JPG

IMGP8905.JPG

IMGP8906.JPG

IMGP8907.JPG

IMGP8908.JPG

IMGP8909.JPG

IMGP8910.JPG

IMGP8911.JPG

IMGP8912.JPG

IMGP8913.JPG

IMGP8914.JPG

IMGP8915.JPG

IMGP8916.JPG

IMGP8917.JPG

IMGP8918.JPG

IMGP8919.JPG

IMGP8920.JPG

IMGP8922.JPG

IMGP8923.JPG

IMGP8924.JPG

IMGP8925.JPG

IMGP8927.JPG

IMGP8928.JPG

IMGP8929.JPG

<BACK>