พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาและโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง

 


IMG_2238.JPG

IMG_2240.JPG

IMG_2241.JPG

IMG_2242.JPG

IMG_2243.JPG

IMG_2244.JPG

IMG_2245.JPG

IMG_2246.JPG

IMG_2247.JPG

IMG_2248.JPG

IMG_2249.JPG

IMG_2250.JPG

IMG_2251.JPG

IMG_2253.JPG

IMG_2254.JPG

IMG_2255.JPG

IMG_2256.JPG

IMG_2257.JPG

IMG_2260.JPG

IMG_2262.JPG

IMG_2264.JPG

IMG_2267.JPG

IMG_2269.JPG

IMG_2271.JPG

IMG_2272.JPG

IMG_2275.JPG

IMG_2276.JPG

IMG_2277.JPG

IMG_2278.JPG

IMG_2279.JPG

IMG_2280.JPG

IMG_2281.JPG

IMG_2282.JPG

IMG_2283.JPG

IMG_2284.JPG

IMG_2286.JPG

IMG_2288.JPG

IMG_2289.JPG

IMG_2293.JPG

IMG_2294.JPG

IMG_2296.JPG

IMG_2300.JPG

IMG_2301.JPG

IMG_2308.JPG

IMG_2311.JPG

IMG_2312.JPG

IMG_2315.JPG

IMG_2316.JPG

IMG_2317.JPG

IMG_2318.JPG

IMG_2319.JPG

IMG_2320.JPG

IMG_2321.JPG

IMG_2322.JPG

IMG_2323.JPG

IMG_2325.JPG

IMG_2327.JPG

IMG_2328.JPG

IMG_2329.JPG

IMG_2331.JPG

IMG_2332.JPG

IMG_2334.JPG

IMG_2335.JPG

IMG_2336.JPG

IMG_2338.JPG

IMG_2339.JPG

IMG_2341.JPG

IMG_2342.JPG

IMG_2343.JPG

IMG_2345.JPG

IMG_2346.JPG

IMG_2348.JPG

IMG_2349.JPG

IMG_2351.JPG

IMG_2352.JPG

IMG_2353.JPG

IMG_2358.JPG

IMG_2359.JPG

IMG_2362.JPG

IMG_2377.JPG

IMG_2378.JPG

IMG_2382.JPG

IMG_2383.JPG

IMG_2384.JPG

IMG_2385.JPG

IMG_2387.JPG

IMG_2388.JPG

IMG_2389.JPG

IMG_2390.JPG

IMG_2395.JPG

IMG_2396.JPG

IMG_2397.JPG

IMG_2398.JPG

IMG_2399.JPG

IMG_2400.JPG

IMG_2401.JPG

IMG_2402.JPG

IMG_2404.JPG

IMG_2405.JPG

IMG_2406.JPG

<BACK>