พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาและโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง

 


650.jpg

IMG 167777.jpg

IMG_1792.JPG

IMG_1800.JPG

IMG_1804.JPG

IMG_1805.JPG

IMG_1811.JPG

IMG_1813.JPG

IMG_1816.JPG

IMG_1817.JPG

IMG_1819.JPG

IMG_1822.JPG

IMG_1824.JPG

IMG_1826.JPG

IMG_1831.JPG

IMG_1832.JPG

IMG_1833.JPG

IMG_1838.JPG

IMG_1840.JPG

IMG_1842.JPG

IMG_1844.JPG

IMG_1846.JPG

IMG_1847.JPG

IMG_1848.JPG

IMG_1850.JPG

IMG_1851.JPG

IMG_1852.JPG

IMG_1853.JPG

IMG_1859.JPG

IMG_1864.JPG

IMG_1866.JPG

IMG_1868.JPG

IMG_1869.JPG

IMG_1870.JPG

IMG_1871.JPG

IMG_1873.JPG

IMG_1875.JPG

IMG_1876.JPG

IMG_1877.JPG

IMG_1879.JPG

IMG_1881.JPG

IMG_1883.JPG

IMG_1886.JPG

IMG_1888.JPG

IMG_1891.JPG

IMG_1892.JPG

IMG_1893.JPG

IMG_1894.JPG

IMG_1895.JPG

IMG_1896.JPG

IMG_1897.JPG

IMG_1898.JPG

IMG_1900.JPG

IMG_1903.JPG

IMG_1905.JPG

IMG_1906.JPG

IMG_1907.JPG

IMG_1908.JPG

IMG_1909.JPG

IMG_1910.JPG

IMG_1911.JPG

IMG_1912.JPG

IMG_1913.JPG

IMG_1914.JPG

IMG_1915.JPG

IMG_1916.JPG

IMG_1917.JPG

IMG_1918.JPG

IMG_1919.JPG

IMG_1921.JPG

IMG_1923.JPG

IMG_1924.JPG

IMG_1925.JPG

IMG_1927.JPG

IMG_1930.JPG

IMG_1931.JPG

IMG_1932.JPG

IMG_1933.JPG

IMG_1935.JPG

IMG_1938.JPG

IMG_1939.JPG

IMG_1940.JPG

IMG_1941.JPG

IMG_1943.JPG

IMG_1945.JPG

IMG_1946.JPG

IMG_1948.JPG

IMG_1949.JPG

IMG_1950.JPG

IMG_1952.JPG

IMG_1953.JPG

IMG_1955.JPG

IMG_1956.JPG

IMG_1957.JPG

IMG_1959.JPG

IMG_1960.JPG

IMG_1961.JPG

IMG_1963.JPG

IMG_1964.JPG

IMG_1965.JPG

<BACK>