พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาและโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง

 


IMGP9076.JPG

IMGP9077.JPG

IMGP9078.JPG

IMGP9079.JPG

IMGP9080.JPG

IMGP9081.JPG

IMGP9082.JPG

IMGP9083.JPG

IMGP9084.JPG

IMGP9085.JPG

IMGP9086.JPG

IMGP9087.JPG

IMGP9088.JPG

IMGP9089.JPG

IMGP9092.JPG

IMGP9093.JPG

IMGP9094.JPG

IMGP9095.JPG

IMGP9096.JPG

IMGP9097.JPG

IMGP9098.JPG

IMGP9099.JPG

IMGP9100.JPG

IMGP9101.JPG

IMGP9103.JPG

IMGP9104.JPG

IMGP9105.JPG

IMGP9106.JPG

IMGP9107.JPG

IMGP9108.JPG

IMGP9109.JPG

IMGP9110.JPG

IMGP9111.JPG

IMGP9112.JPG

IMGP9113.JPG

IMGP9115.JPG

IMGP9119.JPG

IMGP9120.JPG

IMGP9121.JPG

IMGP9122.JPG

IMGP9123.JPG

IMGP9124.JPG

IMGP9125.JPG

IMGP9126.JPG

IMGP9127.JPG

IMGP9128.JPG

IMGP9129.JPG

IMGP9130.JPG

IMGP9131.JPG

IMGP9133.JPG

IMGP9134.JPG

IMGP9136.JPG

IMGP9137.JPG

IMGP9138.JPG

IMGP9140.JPG

IMGP9141.JPG

IMGP9142.JPG

IMGP9146.JPG

IMGP9147.JPG

IMGP9148.JPG

IMGP9149.JPG

IMGP9150.JPG

IMGP9151.JPG

IMGP9152.JPG

IMGP9153.JPG

IMGP9154.JPG

IMGP9155.JPG

IMGP9157.JPG

IMGP9158.JPG

IMGP9161.JPG

IMGP9166.JPG

IMGP9169.JPG

IMGP9171.JPG

IMGP9172.JPG

IMGP9176.JPG

IMGP9181.JPG

IMGP9183.JPG

IMGP9187.JPG

IMGP9189.JPG

IMGP9190.JPG

<BACK>