พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาและโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง

 


IMGP8930.JPG

IMGP8931.JPG

IMGP8935.JPG

IMGP8936.JPG

IMGP8937.JPG

IMGP8938.JPG

IMGP8939.JPG

IMGP8940.JPG

IMGP8941.JPG

IMGP8943.JPG

IMGP8944.JPG

IMGP8945.JPG

IMGP8946.JPG

IMGP8948.JPG

IMGP8949.JPG

IMGP8950.JPG

IMGP8953.JPG

IMGP8954.JPG

IMGP8956.JPG

IMGP8958.JPG

IMGP8959.JPG

IMGP8960.JPG

IMGP8962.JPG

IMGP8963.JPG

IMGP8964.JPG

IMGP8965.JPG

IMGP8967.JPG

IMGP8968.JPG

IMGP8972.JPG

IMGP8973.JPG

IMGP8974.JPG

IMGP8975.JPG

IMGP8976.JPG

IMGP8977.JPG

IMGP8979.JPG

IMGP8980.JPG

IMGP8984.JPG

IMGP8987.JPG

IMGP8988.JPG

IMGP8990.JPG

IMGP8991.JPG

IMGP8992.JPG

IMGP8994.JPG

IMGP8995.JPG

IMGP8996.JPG

IMGP8997.JPG

IMGP8999.JPG

IMGP9000.JPG

IMGP9001.JPG

IMGP9002.JPG

IMGP9005.JPG

IMGP9006.JPG

IMGP9007.JPG

IMGP9008.JPG

IMGP9009.JPG

IMGP9010.JPG

IMGP9011.JPG

IMGP9013.JPG

IMGP9014.JPG

IMGP9015.JPG

IMGP9016.JPG

IMGP9018.JPG

IMGP9019.JPG

IMGP9020.JPG

IMGP9024.JPG

IMGP9025.JPG

IMGP9026.JPG

IMGP9029.JPG

IMGP9030.JPG

IMGP9031.JPG

IMGP9032.JPG

IMGP9033.JPG

IMGP9034.JPG

IMGP9035.JPG

IMGP9036.JPG

IMGP9037.JPG

IMGP9038.JPG

IMGP9039.JPG

IMGP9040.JPG

IMGP9041.JPG

IMGP9042.JPG

IMGP9044.JPG

IMGP9045.JPG

IMGP9047.JPG

IMGP9049.JPG

IMGP9050.JPG

IMGP9052.JPG

IMGP9053.JPG

IMGP9054.JPG

IMGP9055.JPG

IMGP9062.JPG

IMGP9063.JPG

IMGP9064.JPG

IMGP9065.JPG

IMGP9071.JPG

<BACK>