พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาและโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง

 


IMG_2407.JPG

IMG_2408.JPG

IMG_2409.JPG

IMG_2410.JPG

IMG_2411.JPG

IMG_2412.JPG

IMG_2413.JPG

IMG_2414.JPG

IMG_2415.JPG

IMG_2416.JPG

IMG_2417.JPG

IMG_2418.JPG

IMG_2419.JPG

IMG_2420.JPG

IMG_2421.JPG

IMG_2422.JPG

IMG_2423.JPG

IMG_2424.JPG

IMG_2432.JPG

IMG_2434.JPG

IMG_2435.JPG

IMG_2436.JPG

IMG_2437.JPG

IMG_2438.JPG

IMG_2439.JPG

IMG_2443.JPG

IMG_2444.JPG

IMG_2445.JPG

IMG_2447.JPG

IMG_2450.JPG

IMG_2451.JPG

IMG_2453.JPG

IMG_2454.JPG

IMG_2455.JPG

IMG_2461.JPG

IMG_2463.JPG

IMG_2466.JPG

IMG_2472.JPG

IMG_2476.JPG

IMG_2481.JPG

IMG_2482.JPG

IMG_2485.JPG

IMG_2486.JPG

IMG_2489.JPG

IMG_2491.JPG

IMG_2493.JPG

IMG_2503.JPG

IMG_2504.JPG

IMG_2506.JPG

IMG_2509.JPG

IMG_2511.JPG

IMG_2513.JPG

IMG_2524.JPG

IMG_2528.JPG

IMG_2529.JPG

IMG_2556.JPG

IMG_2557.JPG

IMG_2558.JPG

IMG_2563.JPG

IMG_2566.JPG

IMG_2568.JPG

IMG_2569.JPG

IMG_2571.JPG

IMG_2573.JPG

IMG_2574.JPG

IMG_2576.JPG

IMG_2581.JPG

IMG_2584.JPG

IMG_2591.JPG

IMG_2656.JPG

IMG_2659.JPG

IMG_2663.JPG

IMG_2664.JPG

IMG_2674.JPG

IMG_2675.JPG

IMG_2697.JPG

IMG_2699.JPG

IMG_2704.JPG

IMG_2721.JPG

IMG_2729.JPG

IMG_2731.JPG

IMG_2732.JPG

IMG_2733.JPG

IMG_2737.JPG

IMG_2738.JPG

<BACK>