พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาและโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง


IMG_1968.JPG

IMG_1970.JPG

IMG_1971.JPG

IMG_1973.JPG

IMG_1976.JPG

IMG_1977.JPG

IMG_1978.JPG

IMG_1979.JPG

IMG_1980.JPG

IMG_1981.JPG

IMG_1983.JPG

IMG_1984.JPG

IMG_1985.JPG

IMG_1995.JPG

IMG_1997.JPG

IMG_1998.JPG

IMG_2000.JPG

IMG_2002.JPG

IMG_2003.JPG

IMG_2005.JPG

IMG_2006.JPG

IMG_2007.JPG

IMG_2008.JPG

IMG_2013.JPG

IMG_2015.JPG

IMG_2033.JPG

IMG_2034.JPG

IMG_2040.JPG

IMG_2066.JPG

IMG_2067.JPG

IMG_2068.JPG

IMG_2072.JPG

IMG_2073.JPG

IMG_2076.JPG

IMG_2078.JPG

IMG_2080.JPG

IMG_2083.JPG

IMG_2086.JPG

IMG_2087.JPG

IMG_2088.JPG

IMG_2089.JPG

IMG_2090.JPG

IMG_2092.JPG

IMG_2094.JPG

IMG_2095.JPG

IMG_2097.JPG

IMG_2102.JPG

IMG_2103.JPG

IMG_2111.JPG

IMG_2117.JPG

IMG_2122.JPG

IMG_2124.JPG

IMG_2125.JPG

IMG_2126.JPG

IMG_2127.JPG

IMG_2130.JPG

IMG_2131.JPG

IMG_2132.JPG

IMG_2133.JPG

IMG_2134.JPG

IMG_2136.JPG

IMG_2138.JPG

IMG_2139.JPG

IMG_2140.JPG

IMG_2141.JPG

IMG_2142.JPG

IMG_2145.JPG

IMG_2146.JPG

IMG_2147.JPG

IMG_2150.JPG

IMG_2151.JPG

IMG_2153.JPG

IMG_2154.JPG

IMG_2155.JPG

IMG_2162.JPG

IMG_2163.JPG

IMG_2164.JPG

IMG_2165.JPG

IMG_2167.JPG

IMG_2168.JPG

IMG_2170.JPG

IMG_2171.JPG

IMG_2172.JPG

IMG_2174.JPG

IMG_2175.JPG

IMG_2176.JPG

IMG_2178.JPG

IMG_2179.JPG

IMG_2182.JPG

IMG_2183.JPG

IMG_2184.JPG

IMG_2188.JPG

IMG_2189.JPG

IMG_2190.JPG

IMG_2191.JPG

IMG_2193.JPG

IMG_2196.JPG

IMG_2199.JPG

IMG_2200.JPG

IMG_2204.JPG

IMG_2205.JPG

IMG_2207.JPG

IMG_2210.JPG

IMG_2212.JPG

IMG_2215.JPG

IMG_2216.JPG

IMG_2217.JPG

IMG_2219.JPG

IMG_2221.JPG

IMG_2222.JPG

IMG_2223.JPG

IMG_2224.JPG

IMG_2225.JPG

IMG_2226.JPG

IMG_2227.JPG

IMG_2228.JPG

IMG_2229.JPG

IMG_2230.JPG

IMG_2231.JPG

IMG_2232.JPG

IMG_2233.JPG

IMG_2234.JPG

IMG_2235.JPG

IMG_2236.JPG

IMG_2237.JPG

<BACK>