พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาและโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง


IMG_1636.JPG

IMG_1642.JPG

IMG_1647.JPG

IMG_1649.JPG

IMG_1650.JPG

IMG_1651.JPG

IMG_1652.JPG

IMG_1653.JPG

IMG_1668.JPG

IMG_1677.JPG

IMG_1680.JPG

IMG_1682.JPG

IMG_1683.JPG

IMG_1687.JPG

IMG_1707.JPG

IMG_1710.JPG

IMG_1714.JPG

IMG_1715.JPG

IMG_1717.JPG

IMG_1721.JPG

IMG_1735.JPG

IMG_1738.JPG

IMG_1739.JPG

IMG_1742.JPG

IMG_1768.JPG

IMG_1770.JPG

IMG_1771.JPG

IMG_1776.JPG

IMG_1779.JPG

IMG_1780.JPG

IMG_1783.JPG

IMG_1786.JPG

IMG_1787.JPG

IMG_1789.JPG

IMG_1790.JPG

<BACK>