กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอีสาน

ทอดเทียนพรรษาและแข่งขันการขับร้องสรภัญญ์ ภาคพรรษา ๒๕๕๕

เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้


SAM_0542_resize.JPG

SAM_0543_resize.JPG

SAM_0544_resize.JPG

SAM_0545_resize.JPG

SAM_0546_resize.JPG

SAM_0547_resize.JPG

SAM_0548_resize.JPG

SAM_0549_resize.JPG

SAM_0550_resize.JPG

SAM_0551_resize.JPG

SAM_0552_resize.JPG

SAM_0553_resize.JPG

SAM_0554_resize.JPG

SAM_0555_resize.JPG

SAM_0556_resize.JPG

SAM_0557_resize.JPG

SAM_0559_resize.JPG

SAM_0560_resize.JPG

SAM_0561_resize.JPG

SAM_0562_resize.JPG

SAM_0563_resize.JPG

SAM_0564_resize.JPG

SAM_0565_resize.JPG

SAM_0566_resize.JPG

SAM_0567_resize.JPG

SAM_0568_resize.JPG

SAM_0569_resize.JPG

SAM_0570_resize.JPG

SAM_0571_resize.JPG

SAM_0572_resize.JPG

SAM_0573_resize.JPG

SAM_0574_resize.JPG

SAM_0575_resize.JPG

SAM_0576_resize.JPG

SAM_0578_resize.JPG

SAM_0579_resize.JPG

SAM_0580_resize.JPG

SAM_0581_resize.JPG

SAM_0583_resize.JPG

SAM_0584_resize.JPG

SAM_0585_resize.JPG

SAM_0586_resize.JPG

SAM_0587_resize.JPG

SAM_0588_resize.JPG

SAM_0589_resize.JPG

SAM_0590_resize.JPG

SAM_0592_resize.JPG

SAM_0593_resize.JPG

SAM_0594_resize.JPG

SAM_0597_resize.JPG

SAM_0598_resize.JPG

SAM_0599_resize.JPG

SAM_0601_resize.JPG

SAM_0603_resize.JPG

SAM_0604_resize.JPG

SAM_0605_resize.JPG

SAM_0606_resize.JPG

SAM_0607_resize.JPG

SAM_0608_resize.JPG

SAM_0609_resize.JPG

SAM_0610_resize.JPG

SAM_0611_resize.JPG

SAM_0612_resize.JPG

SAM_0613_resize.JPG

SAM_0614_resize.JPG

SAM_0615_resize.JPG

SAM_0617_resize.JPG

SAM_0619_resize.JPG

SAM_0620_resize.JPG

SAM_0622_resize.JPG

SAM_0623_resize.JPG

SAM_0624_resize.JPG

SAM_0625_resize.JPG

SAM_0626_resize.JPG

SAM_0627_resize.JPG

SAM_0628_resize.JPG

SAM_0629_resize.JPG

SAM_0631_resize.JPG

SAM_0633_resize.JPG

SAM_0640_resize.JPG

SAM_0641_resize.JPG

SAM_0642_resize.JPG

SAM_0643_resize.JPG

SAM_0644_resize.JPG

SAM_0645_resize.JPG

SAM_0646_resize.JPG

SAM_0647_resize.JPG

SAM_0648_resize.JPG

SAM_0650_resize.JPG

SAM_0652_resize.JPG

SAM_0654_resize.JPG

SAM_0655_resize.JPG

SAM_0656_resize.JPG

SAM_0657_resize.JPG

SAM_0658_resize.JPG

SAM_0659_resize.JPG

SAM_0660_resize.JPG

SAM_0661_resize.JPG

SAM_0663_resize.JPG

SAM_0665_resize.JPG

SAM_0671_resize.JPG

SAM_0673_resize.JPG

SAM_0675_resize.JPG

SAM_0677_resize.JPG

SAM_0682_resize.JPG

SAM_0683_resize.JPG

SAM_0687_resize.JPG

SAM_0688_resize.JPG

SAM_0690_resize.JPG

SAM_0691_resize.JPG

SAM_0692_resize.JPG

SAM_0696_resize.JPG

SAM_0697_resize.JPG

SAM_0698_resize.JPG

SAM_0699_resize.JPG

<BACK>