โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติงานวันครูปริยัติสามัญกลุ่ม๗

วันที่ ๑๗-๑๘ ม.ค.๒๕๕๙

โรงแรมฟอร์ร่าฮิลส์รีสอร์ท จ.เลย


IMG_7739.JPG

IMG_7742.JPG

IMG_7745.JPG

IMG_7747.JPG

IMG_7749.JPG

IMG_7750.JPG

IMG_7752.JPG

IMG_7756.JPG

IMG_7758.JPG

IMG_7759.JPG

IMG_7761.JPG

IMG_7764.JPG

IMG_7765.JPG

IMG_7766.JPG

IMG_7774.JPG

IMG_7778.JPG

IMG_7779.JPG

IMG_7780.JPG

IMG_7782.JPG

IMG_7784.JPG

IMG_7787.JPG

IMG_7788.JPG

IMG_7791.JPG

IMG_7793.JPG

IMG_7795.JPG

IMG_7797.JPG

IMG_7799.JPG

IMG_7802.JPG

IMG_7803.JPG

IMG_7805.JPG

IMG_7806.JPG

IMG_7809.JPG

IMG_7810.JPG

IMG_7812.JPG

IMG_7813.JPG

IMG_7814.JPG

IMG_7815.JPG

IMG_7819.JPG

IMG_7821.JPG

IMG_7823.JPG

IMG_7825.JPG

IMG_7832.JPG

IMG_7833.JPG

IMG_7835.JPG

IMG_7839.JPG

<BACK>