ภาพพิธีถวายผ้าไตรจีวร

24 กันยายน 2553

www.wnw-vit.com


DSC04284.JPG

DSC04290.JPG

DSC04291.JPG

DSC04292.JPG

DSC04299.JPG

DSC04302.JPG

DSC04316.JPG

DSC04318.JPG

DSC04331.JPG

DSC04332.JPG

DSC04334.JPG

DSC04336.JPG

DSC04339.JPG

DSC04340.JPG

DSC04347.JPG

DSC04349.JPG

DSC04350.JPG

DSC04355.JPG

DSC04356.JPG

DSC04357.JPG

DSC04358.JPG

DSC04360.JPG

DSC04363.JPG

DSC04366.JPG

DSC04374.JPG

DSC04375.JPG

DSC04377.JPG

DSC04378.JPG

DSC04385.JPG

DSC04388.JPG

DSC04390.JPG

DSC04399.jpg

DSC04401.JPG

DSC04402.JPG

DSC04404.JPG

DSC04407.JPG

DSC04409.JPG

DSC04410.JPG

DSC04412.JPG

DSC04414.JPG